ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Εκθέσεις Αξιολόγησης: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  1. 2017 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση
  2. 2016 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση
  3. 2015 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση
  4. 2014 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση
  5. 2013 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση
  6. 2012 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση
  7. 2011 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση
  8. 2010 - Αξιολόγηση Μαθημάτων   Εμφάνιση


 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας