ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Εκθέσεις Αξιολόγησης

Εκθέσεις Αξιολόγησης: Τμήμα Νοσηλευτικής

Ετήσιες Συγκεντρωτικές Εκθέσεις
 1. 2016 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 2. 2015 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 3. 2014 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 4. 2013 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 5. 2012 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 6. 2011 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 7. 2010 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 8. 2009 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση
 9. 2008 - Ετήσια Συγκεντρωτική Έκθεση   Εμφάνιση


Εκθέσεις για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 1. 2010 - Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης   Εμφάνιση


Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης
 1. 2012 - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης   Εμφάνιση


 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας