ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Υλικό

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

  1. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση   Εμφάνιση
  2. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση   Εμφάνιση
  3. Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης   Εμφάνιση
  4. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων: βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις   Εμφάνιση
  5. EQF Ευρωπαϊκή Σύσταση   Εμφάνιση
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας