ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Υλικό

Διασφάλιση Ποιότητας (πολιτικές, μελέτες, Ε.Ε. κ.α.)

 1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   Εμφάνιση
 2. Έκθεση για την πρόοδο στη διασφάλιση ποιότητας στη Ανώτατη Εκπαίδευση   Εμφάνιση
 3. Σκέψεις για την ποιότητα διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση   Εμφάνιση
 4. Σχεδιασμός Προγράμματος Σπουδών   Εμφάνιση
 5. Αποτιμώντας και Αξιολογώντας την ποιότητα διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση   Εμφάνιση
 6. Χαρακτηριστικά πτυχίων Μάστερ   Εμφάνιση
 7. Ανασκόπηση της ποιότητας διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση   Εμφάνιση
 8. Ανώτατη Εκπαίδευση: Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας   Εμφάνιση
 9. Έκθεση της ENQA   Εμφάνιση
 10. Δημιουργικότητα και ποικιλομορφία: προκλήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας πέραν του 2010.   Εμφάνιση
 11. Δημιουργικότητα και ποικιλομορφία: προκλήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας πέραν του 2010.   Εμφάνιση
 12. Μαθητοκεντρική μάθηση: μία νέα οπτική για τη διδασκαλία και τη μάθηση   Εμφάνιση
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας