ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Υλικό

ECTS & άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές & εκθέσεις

  1. Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) (Eng)   Εμφάνιση
  2. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη, 2010: Ο αντίκτυπος από τη διαδικασία της Μπολόνια (Eng).   Εμφάνιση
  3. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη 2009: Εξελίξεις στη διαδικασία της Μπολόνια (Eng)   Εμφάνιση
  4. ECTS οδηγός χρήστη 2009 (Eng)   Εμφάνιση
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας