ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Υλικό

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

  1. Φόρμα ΑΔΙΠ - Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης   Εμφάνιση
  2. Φόρμα ΑΔΙΠ - Περίγραμμα Μαθήματος 2   Εμφάνιση
  3. Φόρμα ΑΔΙΠ - Περίγραμμα Μαθήματος 1   Εμφάνιση
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας