ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Υλικό

Νομικό Πλαίσιο

  1. Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156/4-9-2009)   Εμφάνιση
  2. Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130/8-6-2007)   Εμφάνιση
  3. N. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄189/2-8-2005)   Εμφάνιση
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας