ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Διαδικασίες> Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

 
Η ΑΔΙΠ έχει συντάξει φόρμες/ έντυπα σχετικά με την Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών, τις οποίες μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμες/ Έντυπα ΑΔΙΠ για την Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών
 
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας