ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Διαδικασιών- Εντύπων του ΣΔΠ
23/09/2015
 Σας ενημερώνουμε πως έγιναν κάποιες διορθώσεις- τροποποιήσεις στις ακόλουθες διαδικασίες και έντυπα του ΣΔΠ:

Διαδικασίες: ΕΚΠ_Δ.109
Έντυπα: Ε.109-1, Ε.110-1, Ε.401-1

Τα τροποποιημένα έντυπα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ, στο σύνδεσμο ΣΔΠ -> Εκπαιδευτικό Έργο στις 16/9/2015. 
 
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας