ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

ΜΟ.ΔΙ.Π. > Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π.

 
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π
            
            Σπηλιώτης Ξενοφών, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Πρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π
        
    Καθηγητές ΤΕΙ Θεσσαλίας

Γερογιάννης Βασίλειος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
                                 και Οικονομίας (ΣΔΟ).
 
Καντάς Δημήτριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
                                 Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ.)

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ
                                 της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.).
 
Προβίδας Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών
                                 Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.).

Λαχανά Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
                                (Σ.Ε.Υ.Π.).

     Εκπρόσωποι Προσωπικού
  
             Φιλίντας Αγάθος, εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ως τακτικο μέλος και
                                             Δήμος Χρήστος, ως αναπληρωματικό μέλος.

             Συνεφακόπουλος Ιωάννης, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), ως τακτικό μέλος (δεν αναδείχθηκε
                                           αναπληρωματικό μέλος).

             Δεν αναδείχθηκε εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

     Εκπρόσωποι Φοιτητών

            Δεν αναδείχθηκαν ακόμη εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

 
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας