ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

ΜΟ.ΔΙ.Π. > Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π.

 
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π
Χρυσάφης Χαρτώνας, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
 
Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π
(ΣΤΕΦ) Ευαγγελία Φαρσιρώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
(ΣΤΕΦ) Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής
(ΣΕΥΠ) Ιωάννα Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγήτρια
(ΣΤΕΓ) Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
(ΣΔΟ) Βασιλική Καζαντζή, Επίκουρος Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι
Ηλίας Παλαιοχλωρίδης (εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού)
Χρήστος Δήμου (εκπρ. Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού)
 
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684488
 2410-684450

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας